Knihovna Vratislavice n. Nisou
  • Výpůjční služba 
  • Mvs- meziknihovní výpůjční služba
  • Internet: K dispozici 4 PC , 1 v rámci Projektu internetizace knihoven
  • Kopírování
  • Tisk
  • Poplatky - Knihovna Vratislavice oznamuje zrušení poplatku za internet. Poplatek byl vybírán za každých započatých 15 minut 5Kč. Od poplatku byli osvobozeni žáci do 15-ti let, důchodci a nezaměstnaní. Zrušení poplatku pro všechny návštěvníky knihovny odsouhlasila rada městského obvodu na svém říjnovém zasedání. Nyní opravdu každý má přístup k internetu zdarma a to na půl hodiny s možností prodloužení.
  • Nové knihy,
  • v příjemném prostředí si můžete vybrat z mnoha odebíraných periodik, časopisů pro děti i dospělé   

        

       

 

 

 

aktualizováno: 4.3.2010