Knihovna Vratislavice n. Nisou
                                                                         

Knihovna 2003 - 2008

  • 2003 - knihovna pracuje klasickým starým ručním systémem - kartičky
  • 2004 - plně automatizovaný provoz - knihovní systém Lanius,  vložení knihovního fondu do PC včetně čtenářů, průkazky s čárovými kódy  
  • 2005 - rozšíření knihovny o nové regály a starší počítače
  • 2006 - internetizace knihoven, nový PC, nové židle 
  • 2007 - získání grantu MK - převedení na knihovní systém Clavius, vybavení dětského oddělení balónovými sedáky, získání nové místnosti pro zázemí knihovny,2 nové počítače - celkem 6, zavedení webových stránek knihovny
  • 2008 - zprovoznění online katalogu knihovny

Poděkování patří městskému obvodu, metodickému oddělení Krajské knihovny v Liberci, Jarce Starcové a Ivě Slámové, ing. Škrabalovi při realizaci nového PC systému, p. Hubertové z Hradce Králové za pomoc při realizaci webových stránek knihovny

 

 

      

 

 

aktualizováno: 4.3.2010